ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 – วันที่ 30 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1/2564 – วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 1/2563 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 4/2562 – วันที่
ครั้งที่ 3/2562 – วันที่
ครั้งที่ 2/2562 – วันที่
ครั้งที่ 1/2562 – วันที่

ครั้งที่ 2/2561 – วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 1/2561 – วันที่ 4 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2/2560 – วันที่ 12 กันยายน 2560
ครั้งที่ 1/2560
– วันที่ 13 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 3/2559 – วันที่ 29 กันยายน 2559
ครั้งที่ 2/2559 – วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 1/2559 – วันที่ 12 มกราคม 2559