ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น.

ผ่าน Microsoft Teams

เข้าประชุม คลิก

หรือ

Meeting ID: 456 096 653 56
Passcode: BRRwBn

เอกสารประกอบการประชุม

คลิก

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2/2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 1/2565 – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ 2/2564 – วันที่ 30 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1/2564 – วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 1/2563 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 4/2562 – วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 – วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 1/2562 – วันที่ 25 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 2/2561 – วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 1/2561 – วันที่ 4 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2/2560 – วันที่ 12 กันยายน 2560
ครั้งที่ 1/2560
– วันที่ 13 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 3/2559 – วันที่ 29 กันยายน 2559
ครั้งที่ 2/2559 – วันที่ 9 มิถุายน 2559
ครั้งที่ 1/2559 – วันที่ 12 มกราคม 2559

 7 total views,  1 views today