• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

ชื่อผู้ใช้ระบบ CHEQA

ชื่อผู้ใช้ระบบ CHEQA

สำหรับ Admin  Click

สำหรับกรรมการ Click

ใบเซ็นชื่อกรรมการ (ส่ง สำนักงานประกันฯ 1 ใบ) Click

รายชื่อหลักสูตร Click

ฟอร์มสรุปตรวจ (กรณีคณะหรือสาขาต้องการเก็บ) Click   (ตัวอย่าง)

Chakrarin Chanprasert
Chakrarin

You must be logged in to post a comment.