• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

Download

* หลักสูตรสามารถใช้ข้อคำถามตามแบบฟอร์มนี้ ทำเป็น Google Form แล้วส่งให้นายจ้างตอบได้ตามสะดวก
** ส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ สวพ. ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ไม่รับเพิ่มเติมหากเกินกำหนด

Chakrarin

Leave your message